December 2, 2023 6:47 pm

ஒன்றுகூடல்

கொழும்பில் குழப்பத்துக்கு வெளியானது காரணம்!

கொழும்பு பல்கலைக்கழக பழைய மாணவர்கள் ஒன்றுகூடலுக்காக 2 ஆயிரம் உணவுப் பொதிகளுக்கு முன்பதிவு செய்யப்பட்டதைத் தவறாகப் புரிந்துகொண்டமையே கொழும்பின் பாதுகாப்பு அதிகரிக்கப்பட்டமைக்குக்

மேலும் படிக்க..

கொழும்பில் குழப்பத்துக்கு வெளியானது காரணம்!

கொழும்பு பல்கலைக்கழக பழைய மாணவர்கள் ஒன்றுகூடலுக்காக 2 ஆயிரம் உணவுப் பொதிகளுக்கு முன்பதிவு செய்யப்பட்டதைத் தவறாகப் புரிந்துகொண்டமையே கொழும்பின் பாதுகாப்பு

மேலும் படிக்க..