December 10, 2023 12:04 am

ஒரு தரப்பினர்

மீண்டும் ஆட்சியைக் கைப்பற்ற ஒரு தரப்பு முயற்சி! – சாணக்கியன் எச்சரிக்கை

“இனவாதம், மதவாதத்தை முன்னிலைப்படுத்தி ஒரு தரப்பினர் மீண்டும் ஆட்சி அதிகாரத்தைக் கைப்பற்ற முயற்சிக்கின்றார்களா என்ற சந்தேகம் எழுந்துள்ளது. ஏனெனில் இனவாதம், மதவாதம்

மேலும் படிக்க..

மீண்டும் ஆட்சியைக் கைப்பற்ற ஒரு தரப்பு முயற்சி! – சாணக்கியன் எச்சரிக்கை

“இனவாதம், மதவாதத்தை முன்னிலைப்படுத்தி ஒரு தரப்பினர் மீண்டும் ஆட்சி அதிகாரத்தைக் கைப்பற்ற முயற்சிக்கின்றார்களா என்ற சந்தேகம் எழுந்துள்ளது. ஏனெனில் இனவாதம்,

மேலும் படிக்க..