December 11, 2023 1:53 am

ஒழிப்பதற்கு முயற்சி

ஜனாதிபதி முறைமையை நீக்க முயன்றால் ஆதரிப்போம்! – சுமந்திரன் தெரிவிப்பு

”நிறைவேற்று அதிகார ஜனாதிபதி ஆட்சி முறைமையை ஒழிப்பதற்கு முயற்சி எடுக்கப்படுமானால் அதற்கு நாம் முழுமையாக ஆதரவு வழங்குவோம்.” – இவ்வாறு இலங்கைத்

மேலும் படிக்க..

ஜனாதிபதி முறைமையை நீக்க முயன்றால் ஆதரிப்போம்! – சுமந்திரன் தெரிவிப்பு

”நிறைவேற்று அதிகார ஜனாதிபதி ஆட்சி முறைமையை ஒழிப்பதற்கு முயற்சி எடுக்கப்படுமானால் அதற்கு நாம் முழுமையாக ஆதரவு வழங்குவோம்.” – இவ்வாறு

மேலும் படிக்க..