December 10, 2023 4:43 pm

கடன் உதவி திட்டம்

இலங்கைக்கு இந்தியாவால் 75 பஸ்கள் கையளிப்பு!

இந்தியக் கடன் உதவி திட்டத்தின் கீழ் 75 கோடி ரூபா பெறுமதியிலான 75 பஸ்களை இலங்கைக்கான இந்தியத் தூதுவர் கோபால் பாக்லே,

மேலும் படிக்க..