December 4, 2023 7:33 am

கடல் பகுதி

திருக்கோவில் பிரதேசத்தில் பாரிய கடல் அரிப்பு

திருக்கோவில் பிரதேசத்தில் பாரிய கடல் அரிப்பு இடம்பெற்று வருகிறது. தம்பிலுவில் திருநாவுக்கரசு நாயனார் குருகுலத்துக்கு முன்னாலுள்ள கடல் பகுதி மற்றும் திருக்கோயில்

மேலும் படிக்க..

அகதிகளை ஒதுக்கும் அரசு ;அரசை எதிர்க்கும் மக்கள்…….

இந்தோனேசியாவின் ஏசெஹ் மாகாணத்தின் கடல் பகுதி அருகே தத்தளித்து வந்த 94 ரோஹிங்கியா முஸ்லீம் அகதிகளை இந்தோனேசிய அதிகாரிகள் அனுமதிக்க மறுத்த

மேலும் படிக்க..

திருக்கோவில் பிரதேசத்தில் பாரிய கடல் அரிப்பு

திருக்கோவில் பிரதேசத்தில் பாரிய கடல் அரிப்பு இடம்பெற்று வருகிறது. தம்பிலுவில் திருநாவுக்கரசு நாயனார் குருகுலத்துக்கு முன்னாலுள்ள கடல் பகுதி மற்றும்

மேலும் படிக்க..

அகதிகளை ஒதுக்கும் அரசு ;அரசை எதிர்க்கும் மக்கள்…….

இந்தோனேசியாவின் ஏசெஹ் மாகாணத்தின் கடல் பகுதி அருகே தத்தளித்து வந்த 94 ரோஹிங்கியா முஸ்லீம் அகதிகளை இந்தோனேசிய அதிகாரிகள் அனுமதிக்க

மேலும் படிக்க..