December 2, 2023 5:54 pm

கட்சி அரசியல்

“கட்சி அரசியலைப் புறந்தள்ளிவிட்டு தமிழின இருப்புக்காகச் சேருவோம்!”

“எமது தொடர்ச்சியான போராட்டங்களே எமக்கான நீதியையும் நியாயத்தையும் எமது வாழ்வுரிமையையும் நிலைநாட்ட வழிவகுக்கும் என்பதை உணர்ந்து கட்சி அரசியலைப் புறந்தள்ளி எத்தகைய

மேலும் படிக்க..

“கட்சி அரசியலைப் புறந்தள்ளிவிட்டு தமிழின இருப்புக்காகச் சேருவோம்!”

“எமது தொடர்ச்சியான போராட்டங்களே எமக்கான நீதியையும் நியாயத்தையும் எமது வாழ்வுரிமையையும் நிலைநாட்ட வழிவகுக்கும் என்பதை உணர்ந்து கட்சி அரசியலைப் புறந்தள்ளி

மேலும் படிக்க..