கல்லீரலை பாதிக்கும் மஞ்சள்

கல்லீரலை பாதிக்கும் மஞ்சள் காமாலை… தவிர்க்க வேண்டிய உணவுகள்…!

கல்லீரலின் ஆரோக்கியம் பாதிப்புக்குள்ளாகும்போது மஞ்சள் காமாலை நோய் உண்டாகும். சருமம் மற்றும் கண்கள் வெளிர் மஞ்சள் நிறத்திற்கு மாறும். ரத்த சிவப்பு

மேலும் படிக்க..

கல்லீரலை பாதிக்கும் மஞ்சள் காமாலை… தவிர்க்க வேண்டிய உணவுகள்…!

கல்லீரலின் ஆரோக்கியம் பாதிப்புக்குள்ளாகும்போது மஞ்சள் காமாலை நோய் உண்டாகும். சருமம் மற்றும் கண்கள் வெளிர் மஞ்சள் நிறத்திற்கு மாறும். ரத்த

மேலும் படிக்க..