காங்கிரஸ் கட்சியினரின் ருவிட்டர்

காங்கிரஸ் கட்சியினரின் ருவிட்டர் கணக்குகள் முடக்கப்பட்டன!

இந்தியா முழுவதும் உள்ள காங்கிரஸ் கட்சியின் தலைவர்கள், தொண்டர்களின் ருவிட்டர் கணக்கு முடக்கப்பட்டுள்ளதாக அக் கட்சியின் சமூக ஊடகபிரிவு தலைவர் ரோகன்

மேலும் படிக்க..

காங்கிரஸ் கட்சியினரின் ருவிட்டர் கணக்குகள் முடக்கப்பட்டன!

இந்தியா முழுவதும் உள்ள காங்கிரஸ் கட்சியின் தலைவர்கள், தொண்டர்களின் ருவிட்டர் கணக்கு முடக்கப்பட்டுள்ளதாக அக் கட்சியின் சமூக ஊடகபிரிவு தலைவர்

மேலும் படிக்க..