காற்று மாசு அடைதலும்…

காற்று மாசு அடைதலும்… மூளை பாதிப்பும்…!

காற்று இல்லாமல் நம்மால் 5 நிமிடம்கூட இருக்க முடியாது. நாம் ஒரு நாளைக்கு 22 ஆயிரம் முறை சுவாசிக்கிறோம். நாம் சுவாசிக்கும்

மேலும் படிக்க..