December 2, 2023 5:48 pm

குருசாமி சுரேந்திரன்

தீர்வைக் கையாள பொறிமுறை அவசியம்! – ரெலோ வலியுறுத்து

“சமஷ்டி முறைதான் எமது அரசியல் தீர்வு என்பதில் தமிழ்த் தேசியத் தரப்பினரிடம் தெளிவும் உறுதியும் உள்ளன. ஆனால், அதை அடையும் வழியும்

மேலும் படிக்க..

தீர்வைக் கையாள பொறிமுறை அவசியம்! – ரெலோ வலியுறுத்து

“சமஷ்டி முறைதான் எமது அரசியல் தீர்வு என்பதில் தமிழ்த் தேசியத் தரப்பினரிடம் தெளிவும் உறுதியும் உள்ளன. ஆனால், அதை அடையும்

மேலும் படிக்க..