December 11, 2023 3:47 am

குளவிக்கொட்டு

குளவி கொட்டி 20 மாணவர்கள் வைத்தியசாலையில்

நுவரெலியா – லிந்துலை சரஸ்வதி ரோயல் கல்லூரியின் மாணவர்கள் 20 பேர் குளவிக்கொட்டுக்கு இலக்காகியுள்ளனர். இந்தச் சம்பவம் இன்று பிற்பகல் 2.30

மேலும் படிக்க..

குளவி கொட்டி 20 மாணவர்கள் வைத்தியசாலையில்

நுவரெலியா – லிந்துலை சரஸ்வதி ரோயல் கல்லூரியின் மாணவர்கள் 20 பேர் குளவிக்கொட்டுக்கு இலக்காகியுள்ளனர். இந்தச் சம்பவம் இன்று பிற்பகல்

மேலும் படிக்க..