கூடுதலாக மாணவர் சேர்க்கப்பட்ட

கூடுதலாக மாணவர் சேர்க்கப்பட்ட பள்ளிகளில் கூடுதல் ஆசிரியர்களை நியமிக்க நடவடிக்கை!

சென்னை: தமிழ்நாட்டில் கூடுதலாக மாணவர் சேர்க்கப்பட்ட பள்ளிகளில் கூடுதல் ஆசிரியர்களை நியமிக்க நடவடிக்கை எடுக்கப்படும் என்று பள்ளிக்கல்வித்துறை அமைச்சர் அன்பில் மகேஷ்

மேலும் படிக்க..

கூடுதலாக மாணவர் சேர்க்கப்பட்ட பள்ளிகளில் கூடுதல் ஆசிரியர்களை நியமிக்க நடவடிக்கை!

சென்னை: தமிழ்நாட்டில் கூடுதலாக மாணவர் சேர்க்கப்பட்ட பள்ளிகளில் கூடுதல் ஆசிரியர்களை நியமிக்க நடவடிக்கை எடுக்கப்படும் என்று பள்ளிக்கல்வித்துறை அமைச்சர் அன்பில்

மேலும் படிக்க..