December 8, 2023 9:40 pm

கேட் மிடில்டன்

இசைக் கச்சேரியில் பியானோவுடன் மேடையில் இளவரசி கேட்

இசைக் கச்சேரியில் பியானோவுடன் மேடையில் இளவரசி கேட்

லிவர்பூலில் நடைபெற்ற 67வது யூரோவிஷன் பாடல் போட்டியின் இறுதி விழாவை பிரித்தானிய இளவரசி கேட் மிடில்டன் தொடங்கி வைத்தார். பிரித்தானியாவின் லிவர்பூல்

மேலும் படிக்க..
இசைக் கச்சேரியில் பியானோவுடன் மேடையில் இளவரசி கேட்

இசைக் கச்சேரியில் பியானோவுடன் மேடையில் இளவரசி கேட்

லிவர்பூலில் நடைபெற்ற 67வது யூரோவிஷன் பாடல் போட்டியின் இறுதி விழாவை பிரித்தானிய இளவரசி கேட் மிடில்டன் தொடங்கி வைத்தார். பிரித்தானியாவின்

மேலும் படிக்க..