கோகுல்ராஜ் கொலை வழக்கு

கோகுல்ராஜ் கொலை வழக்கு – மேலும் 3 மாதம் அவகாசம்!

டெல்லி: ஓமலூர் கோகுல்ராஜ் கொலை வழக்கு விசாரணையை முடிக்க உச்சநீதிமன்றம் மேலும் 3 மாதம் அவகாசம் வழங்கியுள்ளது. ஏற்கெனவே 6 மதம்

மேலும் படிக்க..

கோகுல்ராஜ் கொலை வழக்கு – மேலும் 3 மாதம் அவகாசம்!

டெல்லி: ஓமலூர் கோகுல்ராஜ் கொலை வழக்கு விசாரணையை முடிக்க உச்சநீதிமன்றம் மேலும் 3 மாதம் அவகாசம் வழங்கியுள்ளது. ஏற்கெனவே 6

மேலும் படிக்க..