March 31, 2023 4:09 am

கோவையை போல சென்னையிலும்

கோவையை போல சென்னையிலும் கட்டுப்பாடுகளை மேலும் கடுமையாக்குவது குறித்து ஆலோசித்து முடிவு!

சென்னை: இன்னும் ஒரு மாதத்தில் சென்னை முழுவதும் உள்ள அனைவருக்கும் தடுப்பூசி போட இலக்கு நிர்ணயிக்கப்பட்டுள்ளது என்று சென்னை மாநகராட்சி ஆணையர்

மேலும் படிக்க..

கோவையை போல சென்னையிலும் கட்டுப்பாடுகளை மேலும் கடுமையாக்குவது குறித்து ஆலோசித்து முடிவு!

சென்னை: இன்னும் ஒரு மாதத்தில் சென்னை முழுவதும் உள்ள அனைவருக்கும் தடுப்பூசி போட இலக்கு நிர்ணயிக்கப்பட்டுள்ளது என்று சென்னை மாநகராட்சி

மேலும் படிக்க..