March 26, 2023 9:17 am

கௌரவ விருது

கருவுக்கு ‘ஸ்ரீ லங்காபிமானி’ கௌரவ விருது

முன்னாள் சபாநாயகரும் நன்மதிப்புக்குரிய அரசியல்வாதியுமான கரு ஜயசூரியவுக்கு ‘ஸ்ரீ லங்காபிமானி’ கௌரவ விருது வழங்கி கௌரவிக்கும் நிகழ்வு ஜனாதிபதி ரணில் விக்கிரமசிங்க

மேலும் படிக்க..

கருவுக்கு ‘ஸ்ரீ லங்காபிமானி’ கௌரவ விருது

முன்னாள் சபாநாயகரும் நன்மதிப்புக்குரிய அரசியல்வாதியுமான கரு ஜயசூரியவுக்கு ‘ஸ்ரீ லங்காபிமானி’ கௌரவ விருது வழங்கி கௌரவிக்கும் நிகழ்வு ஜனாதிபதி ரணில்

மேலும் படிக்க..