March 26, 2023 9:13 am

சக நடிகைகளுக்கு சிபாரிசு

சக நடிகைகளுக்கு சிபாரிசு செய்த அமலாபால்!

முன்னணி நடிகையாக இருக்கும் அமலா பால் பெண் கதாபாத்திரத்திற்கு முக்கியத்துவம் உள்ள கதைகளில் நடிக்க ஆரம்பித்தது முதல், தீவிர கதை தேடுதலில்

மேலும் படிக்க..

சக நடிகைகளுக்கு சிபாரிசு செய்த அமலாபால்!

முன்னணி நடிகையாக இருக்கும் அமலா பால் பெண் கதாபாத்திரத்திற்கு முக்கியத்துவம் உள்ள கதைகளில் நடிக்க ஆரம்பித்தது முதல், தீவிர கதை

மேலும் படிக்க..