March 31, 2023 3:52 am

சதுர்த்தி

9 ஆயிரம் தேங்காய்களில் உருவான அழகுமிகு விநாயகர் சிலை

இந்தியாவில் கர்நாடகாவில், 9,000 தேங்காய் மற்றும் 20 வகையான காய்கறிகளை கொண்டு அமைக்கப்பட்டுள்ள விநாயகர் சிலை பக்தர்களை வெகுவாக கவர்ந்துள்ளது. ஒவ்வொரு

மேலும் படிக்க..

9 ஆயிரம் தேங்காய்களில் உருவான அழகுமிகு விநாயகர் சிலை

இந்தியாவில் கர்நாடகாவில், 9,000 தேங்காய் மற்றும் 20 வகையான காய்கறிகளை கொண்டு அமைக்கப்பட்டுள்ள விநாயகர் சிலை பக்தர்களை வெகுவாக கவர்ந்துள்ளது.

மேலும் படிக்க..