March 26, 2023 9:30 am

சத்துரி ஹன்சிகா மல்லிகாரச்சி

பல்கலை மாணவி கழுத்தறுத்துக் கொலை! – காதலன் கைது

கொழும்பு பல்கலைக்கழகத்தின் விஞ்ஞான பீட மூன்றாம் வருட மாணவி, நேற்று நண்பகல் கொழும்பு – 7, குதிரைப் பந்தயத் திடலின் அருகே

மேலும் படிக்க..

பல்கலை மாணவி கழுத்தறுத்துக் கொலை! – காதலன் கைது

கொழும்பு பல்கலைக்கழகத்தின் விஞ்ஞான பீட மூன்றாம் வருட மாணவி, நேற்று நண்பகல் கொழும்பு – 7, குதிரைப் பந்தயத் திடலின்

மேலும் படிக்க..