சவால்களை எதிர்கொள்ள ஆயுதப்

சவால்களை எதிர்கொள்ள ஆயுதப் படைகள் தயார் நிலையில்!

நாட்டின் பாதுகாப்பில் எந்தவொரு சவாலையும் எதிர்கொள்ள ஆயுதப் படைகள் தயார் நிலையில் உள்ளதாக இராணுவ தளபதி பிபின் ராவத் தெரிவித்துள்ளார். சுதந்திரத்

மேலும் படிக்க..

சவால்களை எதிர்கொள்ள ஆயுதப் படைகள் தயார் நிலையில்!

நாட்டின் பாதுகாப்பில் எந்தவொரு சவாலையும் எதிர்கொள்ள ஆயுதப் படைகள் தயார் நிலையில் உள்ளதாக இராணுவ தளபதி பிபின் ராவத் தெரிவித்துள்ளார்.

மேலும் படிக்க..