சிரேஷ்ட பிரதி பொலிஸ் மா அதிபர் அஜித்

சிரேஷ்ட பிரதி பொலிஸ் மா அதிபர்கள் இடமாற்றம்

சிரேஷ்ட பிரதி பொலிஸ் மா அதிபர்கள் நிலந்த ஜயவர்தன மற்றும் பிரியந்த வீரசூரிய ஆகியோருக்கு இடமாற்றம் வழங்கப்பட்டுள்ளது. இதற்கிணங்க, மத்திய மாகாணத்திற்கு

மேலும் படிக்க..

சிரேஷ்ட பிரதி பொலிஸ் மா அதிபர் அஜித் ரோஹணவுக்கு கொரோனா!

சிரேஷ்ட பிரதி பொலிஸ்மா அதிபரும் முன்னாள் பொலிஸ் ஊடகப் பேச்சாளருமான அஜித் ரோஹணவுக்கு கொரோனா உள்ளமை உறுதி செய்யப்பட்டுள்ளது. இதனையடுத்து, அவர்

மேலும் படிக்க..

சிரேஷ்ட பிரதி பொலிஸ் மா அதிபர்கள் இடமாற்றம்

சிரேஷ்ட பிரதி பொலிஸ் மா அதிபர்கள் நிலந்த ஜயவர்தன மற்றும் பிரியந்த வீரசூரிய ஆகியோருக்கு இடமாற்றம் வழங்கப்பட்டுள்ளது. இதற்கிணங்க, மத்திய

மேலும் படிக்க..

சிரேஷ்ட பிரதி பொலிஸ் மா அதிபர் அஜித் ரோஹணவுக்கு கொரோனா!

சிரேஷ்ட பிரதி பொலிஸ்மா அதிபரும் முன்னாள் பொலிஸ் ஊடகப் பேச்சாளருமான அஜித் ரோஹணவுக்கு கொரோனா உள்ளமை உறுதி செய்யப்பட்டுள்ளது. இதனையடுத்து,

மேலும் படிக்க..