October 3, 2023 1:26 am

சிறுபிள்ளைத்தனமானது

எடுத்ததற்கெல்லாம் சர்வதேச விசாரணையா? – கமல் குணரத்ன பாய்ச்சல்

“எடுத்ததற்கெல்லாம் சர்வதேச விசாரணை, சர்வதேச கண்காணிப்பை கேட்பது சிறுபிள்ளைத்தனமானது. அவ்வாறு செய்யாதீர்கள்” – என்று தமிழ் அரசியல்வாதிகளைக் கோரியுள்ளார் பாதுகாப்பு அமைச்சின்

மேலும் படிக்க..

எடுத்ததற்கெல்லாம் சர்வதேச விசாரணையா? – கமல் குணரத்ன பாய்ச்சல்

“எடுத்ததற்கெல்லாம் சர்வதேச விசாரணை, சர்வதேச கண்காணிப்பை கேட்பது சிறுபிள்ளைத்தனமானது. அவ்வாறு செய்யாதீர்கள்” – என்று தமிழ் அரசியல்வாதிகளைக் கோரியுள்ளார் பாதுகாப்பு

மேலும் படிக்க..