October 3, 2023 2:20 am

சிறுவர் மேதை

‘சிறுவர் மேதை’ விருதை வென்ற 13 வயது இந்­திய சிறுமி

120 மொழி­களில் பாடி ‘சிறுவர் மேதை விருதை’ டு­பாயில் வசிக்கும் 13 வயது இந்­திய சிறுமி பெற்­றுள்ளார். டுபா­யி­லுள்ள இந்­தியன் மேல்­நிலைப்

மேலும் படிக்க..

‘சிறுவர் மேதை’ விருதை வென்ற 13 வயது இந்­திய சிறுமி

120 மொழி­களில் பாடி ‘சிறுவர் மேதை விருதை’ டு­பாயில் வசிக்கும் 13 வயது இந்­திய சிறுமி பெற்­றுள்ளார். டுபா­யி­லுள்ள இந்­தியன்

மேலும் படிக்க..