October 2, 2023 12:54 pm

சிறைச்சாலைகள்

31 ஆகக் குறைந்தது அரசியல் கைதிகள் எண்ணிக்கை! – நீதி அமைச்சர் தெரிவிப்பு

நாட்டிலுள்ள சிறைச்சாலைகளில் 31 அரசியல் கைதிகள் மாத்திரமே உள்ளனர் என்று நீதி, சிறைச்சாலைகள் அலுவல்கள் மற்றும் அரசமைப்பு மறுசீரமைப்பு அமைச்சர் விஜயதாஸ

மேலும் படிக்க..

கைதிகளில் 80 வீதமானோர் போதைக்கு அடிமை – நீதி அமைச்சர் தகவல்

சிறைச்சாலைகளில் உள்ள கைதிகளில் 80 வீதமானோர் போதைப்பொருளுக்கு அடிமையானவர்கள் என்று நீதி, சிறைச்சாலைகள் மற்றும் அரசமைப்பு மறுசீரமைப்பு அமைச்சர் விஜயதாஸ ராஜபக்ச

மேலும் படிக்க..

31 ஆகக் குறைந்தது அரசியல் கைதிகள் எண்ணிக்கை! – நீதி அமைச்சர் தெரிவிப்பு

நாட்டிலுள்ள சிறைச்சாலைகளில் 31 அரசியல் கைதிகள் மாத்திரமே உள்ளனர் என்று நீதி, சிறைச்சாலைகள் அலுவல்கள் மற்றும் அரசமைப்பு மறுசீரமைப்பு அமைச்சர்

மேலும் படிக்க..

கைதிகளில் 80 வீதமானோர் போதைக்கு அடிமை – நீதி அமைச்சர் தகவல்

சிறைச்சாலைகளில் உள்ள கைதிகளில் 80 வீதமானோர் போதைப்பொருளுக்கு அடிமையானவர்கள் என்று நீதி, சிறைச்சாலைகள் மற்றும் அரசமைப்பு மறுசீரமைப்பு அமைச்சர் விஜயதாஸ

மேலும் படிக்க..