October 2, 2023 11:51 am

சிலந்தி

புதிய வகை சிலந்தி கண்டுபிடிப்பு

புதிய வகை சிலந்தி கண்டுபிடிப்பு

ஆஸ்திரேலியாவின் குவீன்ஸ்லந்து (Queensland) மாநிலத்தில் புதிய வகை சிலந்தியொன்று கண்டுபிடிக்கப்பட்டுள்ளது. பெரிய சிலந்தி வகையைச் சேர்ந்த இந்தச் சிலந்தி, மிக அரிதாகவே

மேலும் படிக்க..
புதிய வகை சிலந்தி கண்டுபிடிப்பு

புதிய வகை சிலந்தி கண்டுபிடிப்பு

ஆஸ்திரேலியாவின் குவீன்ஸ்லந்து (Queensland) மாநிலத்தில் புதிய வகை சிலந்தியொன்று கண்டுபிடிக்கப்பட்டுள்ளது. பெரிய சிலந்தி வகையைச் சேர்ந்த இந்தச் சிலந்தி, மிக

மேலும் படிக்க..