September 25, 2023 7:40 am

சிவில் சமூகங்கள்

கிழக்கில் பல தரப்புக்கள் ஹர்த்தாலுக்கு முழு ஆதரவு!

திருகோணமலை மற்றும் மட்டக்களப்பு சிவில் சமூகங்களும், அக்கரைப்பற்று அனைத்துப் பள்ளிவாசல்கள் சம்மேளனமும் ஹர்த்தாலுக்கு ஆதரவு தெரிவித்துள்ளன. “பயங்கரவாத எதிர்ப்புச் சட்டத்தை முற்றாக

மேலும் படிக்க..

கிழக்கில் பல தரப்புக்கள் ஹர்த்தாலுக்கு முழு ஆதரவு!

திருகோணமலை மற்றும் மட்டக்களப்பு சிவில் சமூகங்களும், அக்கரைப்பற்று அனைத்துப் பள்ளிவாசல்கள் சம்மேளனமும் ஹர்த்தாலுக்கு ஆதரவு தெரிவித்துள்ளன. “பயங்கரவாத எதிர்ப்புச் சட்டத்தை

மேலும் படிக்க..