October 2, 2023 11:15 am

சீனாவின் முயற்சி தோல்வி

திட்டமிட்ட முயற்சி தோல்வி;சோகத்தில் சீனா……..

விண்ணில் ஏவப்பட்ட ஒரு சில நிமிடங்களில் வெடித்துச் சிதறியது சீனாவின் அதி நவீன ராக்கெட்டான குய்சொ – 11. இந்த ராக்கெட்டுடன்

மேலும் படிக்க..