சீனாவில் இருந்து இலங்கைக்கு

சீனாவில் இருந்து இலங்கைக்கு கொண்டுவர திட்டமிட்டிருந்த சேதனப் பசளையில் பக்டீரியா காணப்படுவது உறுதி!

இதனையடுத்து, இதனை நாட்டிற்கு இறக்குமதி செய்வதற்கான அனுமதியை விவசாயத் துறை நிராகரித்துள்ளதாக பணிப்பாளர், கலாநிதி அஜந்த டி சில்வா தெரிவித்துள்ளார். கடந்த

மேலும் படிக்க..

சீனாவில் இருந்து இலங்கைக்கு கொண்டுவர திட்டமிட்டிருந்த சேதனப் பசளையில் பக்டீரியா காணப்படுவது உறுதி!

இதனையடுத்து, இதனை நாட்டிற்கு இறக்குமதி செய்வதற்கான அனுமதியை விவசாயத் துறை நிராகரித்துள்ளதாக பணிப்பாளர், கலாநிதி அஜந்த டி சில்வா தெரிவித்துள்ளார்.

மேலும் படிக்க..