September 25, 2023 8:34 am

சீனா ஜனாதிபதி ஜி ஜின்பிங்

சீனா ஜனாதிபதி, இலங்கை ஜனாதிபதியுடன் தொலைபேசியில் என்ன பேசினார்?:சீனாவின் சிஜிடிஎன் செய்தி

சீனா ஜனாதிபதி ஜி ஜின்பிங் இலங்கை ஜனாதிபதி கோத்தபாய ராஜபக்சவுடன் தொலைபேசி உரையாடல் ஒன்றை மேற்கொண்டார் என சீனாவின் சிஜிடிஎன் செய்தி

மேலும் படிக்க..

சீனா ஜனாதிபதி, இலங்கை ஜனாதிபதியுடன் தொலைபேசியில் என்ன பேசினார்?:சீனாவின் சிஜிடிஎன் செய்தி

சீனா ஜனாதிபதி ஜி ஜின்பிங் இலங்கை ஜனாதிபதி கோத்தபாய ராஜபக்சவுடன் தொலைபேசி உரையாடல் ஒன்றை மேற்கொண்டார் என சீனாவின் சிஜிடிஎன்

மேலும் படிக்க..