October 3, 2023 1:33 am

சீனா வைரஸ்

சீனாவிலுள்ளவர்களை இலங்கைக்கு அழைத்துவர திட்டம்…

சீனாவின் ஹூவான் நகரிலுள்ள  அனைத்து இலங்கை மாணவர்களையும் உடனடியாக அங்கிருந்து நாட்டிற்கு அழைத்து வருவதற்கு நடவடிக்கை எடுக்குமாறு ஜனாதிபதி கோட்டாபய ராஜபக்ஷ,

மேலும் படிக்க..

சீனாவிலுள்ளவர்களை இலங்கைக்கு அழைத்துவர திட்டம்…

சீனாவின் ஹூவான் நகரிலுள்ள  அனைத்து இலங்கை மாணவர்களையும் உடனடியாக அங்கிருந்து நாட்டிற்கு அழைத்து வருவதற்கு நடவடிக்கை எடுக்குமாறு ஜனாதிபதி கோட்டாபய

மேலும் படிக்க..