September 25, 2023 8:44 am

சீன வெளிவிவகார அமைச்சர்

சீன வெளிவிவகார அமைச்சர் இலங்கைக்கு விஜயம்!

சீன வெளிவிவகார அமைச்சர் வேன் வீ இலங்கைக்கு விஜயம் செய்யவுள்ளார். அதன்படி, அவர் எதிர்வரும் ஜனவரி மாதம் 9ஆம் திகதி இலங்கைக்கு

மேலும் படிக்க..

சீன வெளிவிவகார அமைச்சர் இலங்கைக்கு விஜயம்!

சீன வெளிவிவகார அமைச்சர் வேன் வீ இலங்கைக்கு விஜயம் செய்யவுள்ளார். அதன்படி, அவர் எதிர்வரும் ஜனவரி மாதம் 9ஆம் திகதி

மேலும் படிக்க..