September 25, 2023 8:31 am

சுகாதார அமைச்சர் சன்ன ஜயசுமன

பொது இடங்களில் முகக்கவசம் அணிவது கட்டாயமில்லை

பொதுப் போக்குவரத்து மற்றும் உள்ளக செயற்பாடுகள் தவிர்ந்த பொது இடங்களில் முகக்கவசம் அணிவது கட்டாயமில்லை என சுகாதார அமைச்சர் சன்ன ஜயசுமன

மேலும் படிக்க..

பொது இடங்களில் முகக்கவசம் அணிவது கட்டாயமில்லை

பொதுப் போக்குவரத்து மற்றும் உள்ளக செயற்பாடுகள் தவிர்ந்த பொது இடங்களில் முகக்கவசம் அணிவது கட்டாயமில்லை என சுகாதார அமைச்சர் சன்ன

மேலும் படிக்க..