October 2, 2023 12:51 pm

சுகாதார அமைச்சுப் பதவி

அமைச்சுப் பதவி பறிபோகின்றதா? – கெஹலிய விளக்கம்

சுகாதார அமைச்சுப் பதவியில் இருந்து விலகுமாறு ஜனாதிபதி ரணில் விக்கிரமசிங்க தன்னிடம் கோரிக்கை எதையும் விடுக்கவில்லை என்று சுகாதார அமைச்சர் கெஹலிய

மேலும் படிக்க..

அமைச்சுப் பதவி பறிபோகின்றதா? – கெஹலிய விளக்கம்

சுகாதார அமைச்சுப் பதவியில் இருந்து விலகுமாறு ஜனாதிபதி ரணில் விக்கிரமசிங்க தன்னிடம் கோரிக்கை எதையும் விடுக்கவில்லை என்று சுகாதார அமைச்சர்

மேலும் படிக்க..