October 4, 2023 4:56 pm

சுத்திகரிக்கப்பட்ட பெற்றோல்

ஏற்றுமதி

சுத்திகரிக்கப்பட்ட பெற்றோலை ஏற்றுமதி செய்வதில் முன்னிலையில் | இந்தியா

சுத்திகரிக்கப்பட்ட பெற்றோலிய பொருட்களை ஏற்றுமதி செய்யும் மிகப்பெரிய நாடாக இந்தியா மாறியுள்ளது. ரசிய உக்ரைன் போர் நடை பெற்று வரும் நிலையில்

மேலும் படிக்க..
ஏற்றுமதி

சுத்திகரிக்கப்பட்ட பெற்றோலை ஏற்றுமதி செய்வதில் முன்னிலையில் | இந்தியா

சுத்திகரிக்கப்பட்ட பெற்றோலிய பொருட்களை ஏற்றுமதி செய்யும் மிகப்பெரிய நாடாக இந்தியா மாறியுள்ளது. ரசிய உக்ரைன் போர் நடை பெற்று வரும்

மேலும் படிக்க..