ஜனாதிபதியை சந்தித்து விவசாயிகள்

ஜனாதிபதியை சந்தித்து விவசாயிகள் மீதான வன்முறை குறித்து புகார்!

லக்னோ: லக்கிம்பூர் கேரியில் விவசாயிகள் மீது கார் ஏற்றியது தொடர்பாக ஜனாதிபதியை சந்திக்க காங்கிரஸ் முடிவு செய்துள்ளது. ராகுல் காந்தி தலைமையில்

மேலும் படிக்க..

ஜனாதிபதியை சந்தித்து விவசாயிகள் மீதான வன்முறை குறித்து புகார்!

லக்னோ: லக்கிம்பூர் கேரியில் விவசாயிகள் மீது கார் ஏற்றியது தொடர்பாக ஜனாதிபதியை சந்திக்க காங்கிரஸ் முடிவு செய்துள்ளது. ராகுல் காந்தி

மேலும் படிக்க..