ஜம்மு – காஷ்மீர் மக்களுக்கான

ஜம்மு – காஷ்மீர் மக்களுக்கான பாதுகாப்பை உறுதி செய்வதில் மத்திய அரசு தோல்வி!

ஜம்மு – காஷ்மீர் மக்களுக்கான பாதுகாப்பை உறுதி செய்வதில் மத்திய அரசு முற்றிலும் தோல்வியடைந்துள்ளதாக காங்கிரஸ் நாடாளுமன்ற உறுப்பினர் ராகுல் காந்தி

மேலும் படிக்க..

ஜம்மு – காஷ்மீர் மக்களுக்கான பாதுகாப்பை உறுதி செய்வதில் மத்திய அரசு தோல்வி!

ஜம்மு – காஷ்மீர் மக்களுக்கான பாதுகாப்பை உறுதி செய்வதில் மத்திய அரசு முற்றிலும் தோல்வியடைந்துள்ளதாக காங்கிரஸ் நாடாளுமன்ற உறுப்பினர் ராகுல்

மேலும் படிக்க..