டெங்கு -02 நாட்களுக்கு

டெங்கு -02 நாட்களுக்கு மேல் தொடரான காய்ச்சலா?

இலங்கையில்டெங்கு நோயினால் மரணமடைவோர் தொடர்பில் அதிக கவனம் செலுத்தப்பட்டு வரும் நிலையில் இரண்டு தினங்களுக்கு மேல் காய்ச்சல் காணப்பட்டால் மருத்துவரின் ஆலோசனைகளைப்

மேலும் படிக்க..

டெங்கு -02 நாட்களுக்கு மேல் தொடரான காய்ச்சலா?

இலங்கையில்டெங்கு நோயினால் மரணமடைவோர் தொடர்பில் அதிக கவனம் செலுத்தப்பட்டு வரும் நிலையில் இரண்டு தினங்களுக்கு மேல் காய்ச்சல் காணப்பட்டால் மருத்துவரின்

மேலும் படிக்க..