டெல்டா திரிபுடன் 11 பேர்

டெல்டா திரிபுடன் 11 பேர் கொழும்பில் அடையாளம் காணப்பட்டுள்ளனர்!

இதில் 5பேர், கெத்தாராம விளையாட்டரங்கில் கட்டுமானப் பணிகளில் ஈடுபட்டவர்கள் எனவும் 2 பேர் வட கொழும்பில் உள்ளவர்கள் எனவும் இரண்டு பேர்

மேலும் படிக்க..

டெல்டா திரிபுடன் 11 பேர் கொழும்பில் அடையாளம் காணப்பட்டுள்ளனர்!

இதில் 5பேர், கெத்தாராம விளையாட்டரங்கில் கட்டுமானப் பணிகளில் ஈடுபட்டவர்கள் எனவும் 2 பேர் வட கொழும்பில் உள்ளவர்கள் எனவும் இரண்டு

மேலும் படிக்க..