டெல்லியில் தீவிரவாதிகள் தாக்குதல்

டெல்லியில் தீவிரவாதிகள் தாக்குதல் நடத்த வாய்ப்பு!

டெல்லியில் தீவிரவாத தாக்குதல்கள் நடத்தப்படலாம் என உளவுத்துறை எச்சரிக்கை விடுத்துள்ளது. தற்போது பண்டிகைக் காலம் என்பதால் இந்த சந்தர்ப்பத்தினை பயன்படுத்தி தீவிரவாதிகள்

மேலும் படிக்க..

டெல்லியில் தீவிரவாதிகள் தாக்குதல் நடத்த வாய்ப்பு!

டெல்லியில் தீவிரவாத தாக்குதல்கள் நடத்தப்படலாம் என உளவுத்துறை எச்சரிக்கை விடுத்துள்ளது. தற்போது பண்டிகைக் காலம் என்பதால் இந்த சந்தர்ப்பத்தினை பயன்படுத்தி

மேலும் படிக்க..