டோக்கியோ ஒலிம்பிக் போட்டிகள்

டோக்கியோ ஒலிம்பிக் போட்டிகள் இன்றுடன் நிறைவு!

2020 ஜப்பான் டோக்கியோ ஒலிம்பிக் போட்டிகள் இன்றுடன் நிறைவடையவுள்ள நிலையில், தங்கப்பதக்க பட்டியலுக்கு அமைய சீனா தொடர்ந்தும் முன்னணியில் உள்ளது. இதற்கு

மேலும் படிக்க..

டோக்கியோ ஒலிம்பிக் போட்டிகள் இன்றுடன் நிறைவு!

2020 ஜப்பான் டோக்கியோ ஒலிம்பிக் போட்டிகள் இன்றுடன் நிறைவடையவுள்ள நிலையில், தங்கப்பதக்க பட்டியலுக்கு அமைய சீனா தொடர்ந்தும் முன்னணியில் உள்ளது.

மேலும் படிக்க..