தமிழகத்தில் 9 மாவட்டங்களில்

தமிழகத்தில் 9 மாவட்டங்களில் ஊரக உள்ளாட்சி தேர்தல்: அரசியல் கட்சிகளுடன் இன்று ஆலோசனை!

சென்னை: ஊரக உள்ளாட்சி தேர்தல் தொடர்பாக இன்று அரசியல் கட்சிகளுடன் மாநில தேர்தல் ஆணையம் ஆலோசனை நடத்துகிறது. அங்கீகரிக்கப்பட்ட அரசியல் கட்சிகளுடன்

மேலும் படிக்க..

தமிழகத்தில் 9 மாவட்டங்களில் ஊரக உள்ளாட்சி தேர்தல்: அரசியல் கட்சிகளுடன் இன்று ஆலோசனை!

சென்னை: ஊரக உள்ளாட்சி தேர்தல் தொடர்பாக இன்று அரசியல் கட்சிகளுடன் மாநில தேர்தல் ஆணையம் ஆலோசனை நடத்துகிறது. அங்கீகரிக்கப்பட்ட அரசியல்

மேலும் படிக்க..