March 27, 2023 1:32 am

நல்லூர் கோயில் வீதி

நல்லூர் விடுதியில் வாள்வெட்டு! – ஒருவர் படுகாயம்

யாழ்ப்பாணம் – நல்லூர் கோயில் வீதியிலுள்ள தனியார் விடுதி ஒன்றுக்குள் மர்மக் கும்பல் நுழைந்து நடத்திய வாள்வெட்டுத் தாக்குதலுக்கு இலக்காகி இளைஞர்

மேலும் படிக்க..

நல்லூர் விடுதியில் வாள்வெட்டு! – ஒருவர் படுகாயம்

யாழ்ப்பாணம் – நல்லூர் கோயில் வீதியிலுள்ள தனியார் விடுதி ஒன்றுக்குள் மர்மக் கும்பல் நுழைந்து நடத்திய வாள்வெட்டுத் தாக்குதலுக்கு இலக்காகி

மேலும் படிக்க..