March 23, 2023 7:25 am

நவீன பெயிண்ட்

சுவர்களில் சிறுநீர் கழிப்பவருக்கு புதிய பெயிண்ட்

பொது இடங்களில் சிலர் சிறுநீர் கழிப்பத்தை சிலர் வழக்கமாக்கியுள்ளனர் இதற்கு சாட்டை அடிப்பதை போன்று புதிய பெயிண்ட் ஒன்றை லண்டன் அறிமுகம்

மேலும் படிக்க..

சுவர்களில் சிறுநீர் கழிப்பவருக்கு புதிய பெயிண்ட்

பொது இடங்களில் சிலர் சிறுநீர் கழிப்பத்தை சிலர் வழக்கமாக்கியுள்ளனர் இதற்கு சாட்டை அடிப்பதை போன்று புதிய பெயிண்ட் ஒன்றை லண்டன்

மேலும் படிக்க..