March 20, 2023 10:46 pm

நாஞ்சில் சம்பத்

கலைஞரில் காதல் கொண்டேன்… வைகோவால் வாழ்விழந்தேன்… நாஞ்சில் சம்பத் உருக்கம்..

திமுக, மதிமுக, அதிமுக, அமமுக என்று அரசியல் பயணம் செய்து, இப்போது இலக்கிய பேச்சாளராகவும், திமுக மேடையிலும் பேசி வருகிறார் நாஞ்சில்

மேலும் படிக்க..

கலைஞரில் காதல் கொண்டேன்… வைகோவால் வாழ்விழந்தேன்… நாஞ்சில் சம்பத் உருக்கம்..

திமுக, மதிமுக, அதிமுக, அமமுக என்று அரசியல் பயணம் செய்து, இப்போது இலக்கிய பேச்சாளராகவும், திமுக மேடையிலும் பேசி வருகிறார்

மேலும் படிக்க..