நாட்டை அதிவேக நெடுஞ்சாலை

நாட்டை அதிவேக நெடுஞ்சாலை ஊடாக இணைக்க திட்டம்!

வடக்கு ,தெற்கு ,கிழக்கு மற்றும் மேற்கு பிரதேசங்களை அதிவேக நெடுஞ்சாலை ஊடாக இணைக்க ஜனாதிபதி கோட்டபய ராஜபக்ஷ எதிர்பார்ப்பதாக ஆசிய அபிவிருத்தி

மேலும் படிக்க..

நாட்டை அதிவேக நெடுஞ்சாலை ஊடாக இணைக்க திட்டம்!

வடக்கு ,தெற்கு ,கிழக்கு மற்றும் மேற்கு பிரதேசங்களை அதிவேக நெடுஞ்சாலை ஊடாக இணைக்க ஜனாதிபதி கோட்டபய ராஜபக்ஷ எதிர்பார்ப்பதாக ஆசிய

மேலும் படிக்க..