March 23, 2023 8:22 am

நாப்கின்கள்

கோடைகாலத்தில் நாப்கின் பயன்படுத்தும்போது கவனிக்க வேண்டியவை

பெரும்பாலான நாப்கின்கள் ஈரத்தை உறிஞ்சுவதற்காக, ரசாயனங்கள் கலந்து தயாரிக்கப்படுகின்றன. இது பெண்களுக்கு கர்ப்பப்பை சார்ந்த பிரச்சினைகளை ஏற்படுத்துவதோடு, தொடர்ந்து உபயோகித்தால் புற்றுநோயை

மேலும் படிக்க..

கோடைகாலத்தில் நாப்கின் பயன்படுத்தும்போது கவனிக்க வேண்டியவை

பெரும்பாலான நாப்கின்கள் ஈரத்தை உறிஞ்சுவதற்காக, ரசாயனங்கள் கலந்து தயாரிக்கப்படுகின்றன. இது பெண்களுக்கு கர்ப்பப்பை சார்ந்த பிரச்சினைகளை ஏற்படுத்துவதோடு, தொடர்ந்து உபயோகித்தால்

மேலும் படிக்க..