March 20, 2023 10:01 pm

நாவறட்சி

ஏலக்காய் ஜீரணம் தொடர்பான பிரச்சனைகளை சரி செய்யும்.

வாசனை பொருட்களின் அரசியாக இருக்கும் ஏலக்காய் சமையல் பொருட்களில் சுவை கூட்டுவதற்கான முதன்மை பொருள். பெரும்பாலும் இனிப்பு பொருட்களில் ஏலக்காயில் ஆதிக்கம்

மேலும் படிக்க..

ஏலக்காய் ஜீரணம் தொடர்பான பிரச்சனைகளை சரி செய்யும்.

வாசனை பொருட்களின் அரசியாக இருக்கும் ஏலக்காய் சமையல் பொருட்களில் சுவை கூட்டுவதற்கான முதன்மை பொருள். பெரும்பாலும் இனிப்பு பொருட்களில் ஏலக்காயில்

மேலும் படிக்க..