December 7, 2023 3:30 am

நிலங்கள்

தமிழர்களின் நிலங்களை இராணுவத்திடம் வழங்க தயாரில்லை: ஐ.தே.க.

தமிழ் தேசியக் கூட்டமைப்பினதும் தமிழ் மக்களினதும் நியாயமான கோரிக்கைகளை நிராகரிக்க முடியாது எனவும் ஐக்கிய இலங்கைக்குள் தீர்வுகளை பெற்றுக்கொள்ளவே தமிழர் தரப்பு

மேலும் படிக்க..

தமிழர்களின் நிலங்களை இராணுவத்திடம் வழங்க தயாரில்லை: ஐ.தே.க.

தமிழ் தேசியக் கூட்டமைப்பினதும் தமிழ் மக்களினதும் நியாயமான கோரிக்கைகளை நிராகரிக்க முடியாது எனவும் ஐக்கிய இலங்கைக்குள் தீர்வுகளை பெற்றுக்கொள்ளவே தமிழர்

மேலும் படிக்க..