March 26, 2023 11:09 am

நீர்த்தாரை

கொழும்பில் பல்கலை மாணவர்களின் ஆர்ப்பாட்டம் மீது தாக்குதல்!

கொழும்பில் அனைத்துப் பல்கலைக்கழக மாணவர் ஒன்றியத்தினர் இன்று முன்னெடுத்த ஆர்ப்பாட்டப் பேரணி மீது நீர்த்தாரை மற்றும் கண்ணீர்ப்புகைப் பிரயோகங்களைப் பொலிஸார் நடத்தியுள்ளனர்.

மேலும் படிக்க..

கொழும்பில் பல்கலை மாணவர்களின் ஆர்ப்பாட்டம் மீது தாக்குதல்!

கொழும்பில் அனைத்துப் பல்கலைக்கழக மாணவர் ஒன்றியத்தினர் இன்று முன்னெடுத்த ஆர்ப்பாட்டப் பேரணி மீது நீர்த்தாரை மற்றும் கண்ணீர்ப்புகைப் பிரயோகங்களைப் பொலிஸார்

மேலும் படிக்க..