March 23, 2023 8:56 am

நீர்த்தேக்கம்

அதிகரித்து வரும் நீர்த்தேக்கத்தின் நீர் மட்டம்

மகாவலி, களு கங்கை மற்றும் களனி கங்கை ஆறுகளின் நீர் மட்டம், பல இடங்களில் விரைவாக அதிகரித்து வருவதாக நீர்ப்பாசன திணைக்களம்

மேலும் படிக்க..

அதிகரித்து வரும் நீர்த்தேக்கத்தின் நீர் மட்டம்

மகாவலி, களு கங்கை மற்றும் களனி கங்கை ஆறுகளின் நீர் மட்டம், பல இடங்களில் விரைவாக அதிகரித்து வருவதாக நீர்ப்பாசன

மேலும் படிக்க..